عاشورا
درب اصلی خیابان انقلاب
درب اورژانس
درمانگاه
تسلیت

معرفی بیمارستان

تاریخچه بیمارستان
ریاست مرکز
مدیر اجرایی
مدیر پشتیبانی
مدیر امورمالی
مدیر خدمات پرستاری
مدیر امور دارویی
مدیر خدمات
حراست
روابط عمومی
تاریخچه بیمارستان

تاریخچه بیمارستان

مرکز آموزشی درمانی شهدای عشایر بزرگترین و مجهزترین مرکز آموزشی درمانی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی می باشد که با ظرفیت ۳۵۰ تخت بستری فعلی دارای قدمت چندین ساله در ارائه خدمات درمانی تخصصی و فوق تخصصی و تربیت دانشجویان گروههای مختلف پزشکی، پرستاری و پیراپزشکی میباشد. مطالعه برای ساخت این مرکز در خیابان انقلاب خرم آباد در سال ۱۳۴۴ تحت عنوان بیمارستانی یک صد تختخوابی شروع گردید و در سال ۱۳۴۷ شرکت جسر آمریکایی به عنوان پیمانکار جهت ساخت آن انتخاب و در زمینی با 256/10 متر مربع زیربنا و 400/53 مترمحوطه کار ساخت آن شروع گردید و بالاخره در سال ۱۳۵۰ تحویل موقت شده و در سال ۱۳۵۲ با ریاست آقای دکتر محجوبی بطور رسمی شروع بکار نموده است.
ریاست مرکز

ریاست مرکز

ریاست مرکز آموزشی درمانی شهدای عشایر: جناب آقای دکتر عطا جفرسته
مدیر اجرایی

مدیر اجرایی

1.مسئولیت و نظارت کامل و هماهنگی امور اداری و مالی بیمارستان 2.انتخاب مسئول مجرب و صالح در بخشهای مختلف بیمارستان 3.هدایت بیمارستان در اجرای برنامه های مصوب بیمارستان 4.هماهنگی و نظارت بر عملکرد واحدهای تجهیزات پزشکی و تاسیسات بیمارستان، بخشهای اداری، مالی، بالینی، پزشکی و پیراپزشکی 5.شرکت در جلسات هیات رئیسه، تحول اداری، آموزش، کمیته های بیمارستانی و غیره. 6.تعیین خط مشی و نظارت بر حسن اجرای آن 7.کسب خط مشی و دستورالعمل اجرایی و برنامه کلی از رئیس بیمارستان 8.تطبیق و هماهنگی امور بیمارستان با توجه به استانداردهای بیمارستان 9.تهیه و تنظیم گزارش از فعالیت و مشکلات واحدهای بیمارستان همراه با ارائه پیشنهاد – راه حل مناسب جهت ریاست بیمارستان 10.نظارت کلی به چگونگی مصرف اعتبارات به منظور حصول اطمینان از صحت اجرای برنامه ها 11.ایجاد هماهنگی و هدایت فعالیتها و عملیات کلیه واحدهای تحت سرپرستی 12.تقسیم فعالیتها بین مسئولان واحدهای تحت سرپرستی و ارائه آموزش و راهنمایی آنان 13.ایجاد تدابیر لازم و ارائه راهکارهای اساسی در جهت افزایش انگیزه در کارکنان تحت امر و تشویق و تنبیه کارکنان 14.نظارت بر نحوه عملکرد کلیه واحدهای تحت سرپرستی 15.شرکت در جلسات مربوط به امور بیمارستانها از طرف ستاد مرکزی و معاونتهای دانشگاه 16.مدیریت شکایات بیماران و همراهان در خصوص پرسنل تحت سرپرستی و بازدید از بخشهای مختلف بیمارستان 17.ارزشیابی ماهیانه و سالیانه نیروهای تحت پوشش 18.هماهنگی با مترون بیمارستان در بخشهای درمانی و واحدهای مربوطه 19.هماهنگی و پیگیری در جهت تقاضای اموال پلاکی، مصرفی و تعمیرات دستگاهها و رفع نواقص دستگاههای بخشهای مربوطه 20.نظارت بر کیفیت و حسن اجرای بهداشت و نظافت بیمارستان 21.پیگیری امور رفاهی پرسنل تحت امر 22.پیگیری جهت تهیه لیست پرداختهای پرسنلی و پرداخت به موقع 23.پیگیری جهت رضایتمندی بیمار، مددجو، همکاران و خانواده تحت سرپرستی 24.نظارت بر حسن اجرای شرح وظایف سطوح مختلف کارکنان تحت سرپرستی 25.نظارت بر حسن جریان کلیه امور واحدهای تحت سرپرستی 26.صدور دستورات لازم به منظور ایجاد هماهنگی بین واحدها 27.سازمان دهی فعالیتهای مربوط و تقسیم کار و تعیین وظایف و حدود مسئولیت و اختیارات واحدهای تحت سرپرستی صدور دستورالعملها و ضوابط مربوطه 28.نظارت در تنظیم بودجه واحد مربوطه 29.شرکت در سمینارها، کمیسیونها و تهیه گزارش جهت ارائه به مقام مافوق 30.مطالعه و بررسی در زمینه ساعات کار کارکنان و تهیه طرح تعیین ساعات کار براساس نوع و کمیت فعالیت و نظارت بر اجرای طرحهای تهیه شده و جاری در واحدها 31.جمع آوری اطلاعات مربوط به نیازهای کلی بیمارستان از نظر ساختمان و تجهیزات و نیاز به تعمیرات اساسی و یا بازسازی و تهیه گزارشات مربوط پیرامون آن جهت مقام مافوق 32.مطالعه و بررسی در مورد وسایل و لوازم مصرفی، غذایی و دارویی و تجهیزات مورد نیاز بیمارستان و تهیه و تنظیم طرحهای مربوط به خرید، توزیع، نگهداری و کنترل آنها به منظور استفاده صحیح از وسایل 33.برنامه ریزی طرحهای بیمارستانی کوتاه و درازمدت و فعالیتهای مراکز درمانی با توجه به امکانات هریک از آنها در مواقع ضروری به منظور ایجاد سهولت در پذیرش بیماران
مدیر پشتیبانی

مدیر پشتیبانی

جناب آقای محمد میردریکوند
مدیر امورمالی

مدیر امورمالی

جناب آقای محمد پورحقی سوابق: معاون مالی دانشگاه، رییس اداره پایش و نظارت بر عملکرد مالی، مسئول اموراداری و پشتیبانی دانشکده داروسازی، مسئول کمیته خرید دانشگاه، نماینده معاونت توسعه مدیریت و منابع و امور مناقصات و قراردادها، دبیر کارگروه کاهش تصدی دانشگاه، عضو کمیته فنی بازرگانی دانشگاه، عضو اصلی شورای راهبردی پروژه ها بهداشتی درمانی خیرساز، کارشناس خبره دانشگاه، رابط بازرسی در امورمالی، داور تجارب ارسالی در زمینه مالی، کارشناس ناظر مالی کلینیک نگین
مدیر خدمات پرستاری

مدیر خدمات پرستاری

سرکار خانم فرانک میرزاوندیان
مدیر امور دارویی

مدیر امور دارویی

سرکار خانم دکتر سرور شفیعیان
مدیر خدمات

مدیر خدمات

جناب آقای داریوش مهدوی
حراست

حراست

حراست مرکز : جناب آقای احمد جعفرزاده
روابط عمومی

روابط عمومی

جناب آقای فرهنگ کدخدایی

سوالات متداول

نوبت دهی بیمارستان شهدای عشایر خرم آباد به چه صورت می باشد؟

سیستم نوبت دهی مرکزآموزشی درمانی شهدای عشایر  به منظور حفظ شأن مراجعین محترم تماما به صورت اینترنتی است. سیستم نوبت دهی اینترنتی بیمارستان شهدای عشایر خرم آباد با مراجعه به سایت   http://p24.lums.ac.ir/tcs امکان پذیر است.

چه بیمه هایی طرف قرارداد با مرکز آموزشی درمانی شهدای عشایر هستند؟

تأمين اجتماعي - نيروهاي  مسلح - كميته امداد - صداو سيما - شركت نفت - بانك صادرات و توسعه صادرات - بانك ملت - بانك سپه - بانك ملي - بانك كشاورزي - بانك تجارت - بيمه دي

ساعت ملاقات در مرکز آموزشی درمانی شهدای عشایر چگونه می باشد؟

بخش های ویژه :ملاقات محدود است

بخش های بستری :از ساعت 14  تا ساعت 16 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی